Tilbud

Få styr på dine processer.
Næste lean kursus den 7.-8. nov., 14.-15. nov., 21.-22. nov., 28.-29. nov., 4.dec. og 18. dec. Tilmeld dig på og click ovenfor på uddannelse.

Flere kursister har fået flyttet deres mersalg med 20% på kurset.

 

 

leanspil_0

 

 

 

 

 

Kursus Leanledelse i Praksis. Akademi.

Målgruppen for dette kursus er alle som er interesserede i, at styrke den virksomhed eller organisations de arbejder i gennem anvendelsen af LEAN tankegangen. Både værktøjerne og ledelsesprincipperne.  Der gennemføres tilsvarende kursus for ledige.

Kurset er præget af en gennemført praktisk og enkel tilgang, visuel metode og tydelig kobling af værktøjerne og tankegangen til virkeligheden i den virksomhed eller organisation du arbejder i. Vi anvender teori, øvelser og aktionsbaseret læring. Kurset er tilrettelagt således at det kan anvendes som ToT.

Kurset løber over 8 uger (2 undervisningsdage om ugen) og afslutter med eksamen. Der skal beregnes omkring 24 timers arbejde om ugen inkl. undervisningen.

Kurset er et Akademifag som giver 10 ECTS point. Se fagplan her: LEAN_Ledelse_i_praksis_fagplan

For ledige i 1. ledighedsperiode kan dette finansieres fuldt ud under SVU (selvalgt uddannelse) reglerne.

Læs mere under menupunkt “Uddannelse”. Tilmelding nederst.

 

llp_0

Tilmeld dig ved at udfylde denne tilmelding. Du vil modtage en bekræftelsesmail og vil efterfølgende blive kontaktet.

Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnummer
Telefonnummer
A-kasse
Cpr. nr.
Email
Skriv kampagne navn
?
Skriv venligst kampagne navn, hvis du er blevet anbefalet rabat.
Ønsket hold nr.
?
Skriv venligst specifikt holdnummer hvis ønsket.
Eventuelle kommentarer

A3. Visualisér og løs problemstillingen.

En A3 er et fremragende visuelt og inddragende værktøj til at løse en problemstilling. Problemstillingen kan eksempelvis stamme fra en spildproblematik identificeret under Værdistrømsanalysen. A3 baserer sig på Go To Gemba princippet dvs. problemet diskuteres og løses der, hvor det opstår. En A3 består af følgende hovedelementer:

 1. Hvorfor taler vi om problemet?
 2. Hvad er den nuværende situation?
 3. Hvilken fremtidig situation ønsker vi?
 4. Hvilket resultat vil vi gerne nå frem til?
 5. Hvad er planen for at opnå resultatet?
 6. Hvem gennemfører planen og hvem bakker op?

Under 5. anvendes en PDCA model som styringsværktøj. Plan, Do, Check, Act (Adjust). Ligesom ved A3 er der blot brug for et blankt papir i A3 størrelse og nogle tuscher i farver for at kunne gennemføre PDCA.

a3_3

 

 

Tim Wood – de syv spildtyper

De 7 mest gængse spildtyper (the seven deadly wastes) en virksomhed eller en organisation oplever er:

 • Transport (transport)
 • Inventory (lageropbygning)
 • Movement (bevægelse)
 • Waiting time (ventetid)
 • Over processing (overforarbejdning)
 • Over production (overproduktion)
 • Defects (defekter)

 

VSM. Få styr på dine TOP 5 administrative værdistrømme.

 

k

LEAN opfattes ofte som et program eller et projekt som igangsættes når virksomheden har været godt i gang nogle år. Måske fordi der er en burning platform, hvor der ikke tjenes penge, for mange defekter, for høje omkostninger i forhold til omsætningen osv.

Men hvorfor ikke starte rigtigt op fra starten? Hvis din virksomhed har styr på de 5 mest værdifulde værdistrømme fra starten er sandsynlighed for overlevelse, ja vækst. Men mange virksomheder har selv efter mange år ikke styr på deres værdistrømme, hvorfor en kortlægning, analyse og forbedring altid er relevant at gennemføre.

Vi har udviklet en best practise indenfor de vigtigste 5 administrative værdistrømme. Processen er præcis den samme i produktionen. Hvis værdistrømmene er beskrevet, dokumenteret og fulgt, er muligheden for ledelse i nuet og løbende forbedringer af virksomheden langt større.

Indenfor produktion og projektledelse er der ligeledes best practise modeller som kan anvendes i opstartsfasen eller senere afhængigt af modenhedsniveauet..

Top 5 Administrative Værdistrømme
1.  Kundekontakt -> Tilbud
2. Tilbud -> Betaling
3. Indkøb -> betaling
4. Lønregistering -> Lønbetaling
5. Bogføring -> rapportering

 

 

 

5 S. Skab orden og standarder!

Ofte er det simple ting der skal til for at forbedre din virksomhed og din organisation. Du bruger måske megen tid på at finde dokumenter, materialer, filer, billeder – eller dine kolleger. Tid som kunne være brugt på at betjene din vigtigste interessent – din kunde.

Skab orden og standarder på din arbejdsplads, i dine processer, i din filing, i dine metoder ved at bruge værktøjet 5 S.

5 S står for:

 1. Sortér (hvad hører til hvor og hvorfor)
 2. Systematisér (etablér rutiner og metoder)
 3. Standardisér (gør det samme fremover – visualisér!)
 4. Skrub og Skur (hold rent. Rart arbejdsmiljø)
 5. Selvdisciplin (følg aftalerne og standarderne)