Author Archives: Leanagent

Kursus Leanledelse i Praksis. Akademi.

Målgruppen for dette kursus er alle som er interesserede i, at styrke den virksomhed eller organisations de arbejder i gennem anvendelsen af LEAN tankegangen. Både værktøjerne og ledelsesprincipperne.  Der gennemføres tilsvarende kursus for ledige.

Kurset er præget af en gennemført praktisk og enkel tilgang, visuel metode og tydelig kobling af værktøjerne og tankegangen til virkeligheden i den virksomhed eller organisation du arbejder i. Vi anvender teori, øvelser og aktionsbaseret læring. Kurset er tilrettelagt således at det kan anvendes som ToT(train of trainer).

Kurset løber over 8 uger (2 undervisningsdage om ugen) og afslutter med eksamen. Der skal beregnes omkring 24 timers arbejde om ugen inkl. undervisningen.

Kurset er et Akademifag som giver 10 ECTS point. Se fagplan her: LEAN_Ledelse_i_praksis_fagplan

For ledige i 1. ledighedsperiode kan dette finansieres fuldt ud under SVU (selvalgt uddannelse) reglerne.

Læs mere under menupunkt “Uddannelse”. Tilmelding nederst.

 

llp_0

Tilmeld dig ved at udfylde denne tilmelding. Du vil modtage en bekræftelsesmail og vil efterfølgende blive kontaktet.

Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnummer
Telefonnummer
A-kasse
Cpr. nr.
Email
Skriv kampagne navn
?
Skriv venligst kampagne navn, hvis du er blevet anbefalet rabat.
Ønsket hold nr.
?
Skriv venligst specifikt holdnummer hvis ønsket.
Eventuelle kommentarer

Problemløsningsprocesser A3

A3. Visualisér og løs problemstillingen.

En A3 er et fremragende visuelt og inddragende værktøj til at løse en problemstilling. Problemstillingen kan eksempelvis stamme fra en spildproblematik identificeret under Værdistrømsanalysen. A3 baserer sig på Go To Gemba princippet dvs. problemet diskuteres og løses der, hvor det opstår. En A3 består af følgende hovedelementer:

  1. Hvorfor taler vi om problemet?
  2. Hvad er den nuværende situation?
  3. Hvilken fremtidig situation ønsker vi?
  4. Hvilket resultat vil vi gerne nå frem til?
  5. Hvad er planen for at opnå resultatet?
  6. Hvem gennemfører planen og hvem bakker op?

Under 5. anvendes en PDCA model som styringsværktøj. Plan, Do, Check, Act (Adjust). Ligesom ved A3 er der blot brug for et blankt papir i A3 størrelse og nogle tuscher i farver for at kunne gennemføre PDCA.

a3_3

 

 

Projektstyring i praksis

Akademifag 10 ECTS i Projektstyring i praksis(visuel)

Faget er opbygget som simuleringstræning i visuelle artefakter så læringen er størst. Der tages udgangspunkt i egne projekter(vi har en case).  Alle projektledelses værktøjer bliver afprøvet på eget projekt.

Visuelt projekt