Problemløsningsprocesser A3

A3. Visualisér og løs problemstillingen.

En A3 er et fremragende visuelt og inddragende værktøj til at løse en problemstilling. Problemstillingen kan eksempelvis stamme fra en spildproblematik identificeret under Værdistrømsanalysen. A3 baserer sig på Go To Gemba princippet dvs. problemet diskuteres og løses der, hvor det opstår. En A3 består af følgende hovedelementer:

  1. Hvorfor taler vi om problemet?
  2. Hvad er den nuværende situation?
  3. Hvilken fremtidig situation ønsker vi?
  4. Hvilket resultat vil vi gerne nå frem til?
  5. Hvad er planen for at opnå resultatet?
  6. Hvem gennemfører planen og hvem bakker op?

Under 5. anvendes en PDCA model som styringsværktøj. Plan, Do, Check, Act (Adjust). Ligesom ved A3 er der blot brug for et blankt papir i A3 størrelse og nogle tuscher i farver for at kunne gennemføre PDCA.

a3_3