5 S. Skab orden og standarder!

Ofte er det simple ting der skal til for at forbedre din virksomhed og din organisation. Du bruger måske megen tid på at finde dokumenter, materialer, filer, billeder – eller dine kolleger. Tid som kunne være brugt på at betjene din vigtigste interessent – din kunde.

Skab orden og standarder på din arbejdsplads, i dine processer, i din filing, i dine metoder ved at bruge værktøjet 5 S.

5 S står for:

  1. Sortér (hvad hører til hvor og hvorfor)
  2. Systematisér (etablér rutiner og metoder)
  3. Standardisér (gør det samme fremover – visualisér!)
  4. Skrub og Skur (hold rent. Rart arbejdsmiljø)
  5. Selvdisciplin (følg aftalerne og standarderne)